Lao

Login Formຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້116
mod_vvisit_counterມື້ວານ52
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້247
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວນີ້323
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້570
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້0
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ117745

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 54.158.238.108
,
Today: ຕ. ລ. 18, 2017

Who's Online

ເຮົາມີ 33 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ກ່ຽວກັບ ພຊສ ແຂວງ
ຂອບເຂດສິດ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ອາທິດ“ທີ່ 08 ກໍລິກົດ 2012 ເວລາ 15: 35

1. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດຮັບ ຜິດຊອບຂອງຕົນ.

2. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສະເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ ສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຍົກເລີກໃບອະນຸ ຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການບໍການ, ສິດໃຊ້, ສິດນຳໃຊ້, ການໃຫ້ເຊົ່າທີ່ດິນ ຫຼື ສຳປະທານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນແຂວງ ທີ່ລະເມີດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ.

3. ທວງເອົາເອກກະສານທີ່ຈຳເປັນຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ພົວພັນເຖິງບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ພົວພັນກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ.

4. ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ.

5. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບການປະຕີບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ-ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ສະເໜີປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນທີ່ລະເມີດຕໍ່ລະບຽບ, ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ.

6. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ສຳນັກງານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ງົບປະມານ ແລະ ລາຍຮັບ ວິຊາການ ຕາມລະບຽບການ.

7. ສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

8. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ, ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ຫຼື ແຮງງານຊົ່ວຄາວ ລວມທັງອາສາສະໝັກທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານສະເພາະຕາມສັນຍາ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນຂອງໂຄງການຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

9. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ສູນກາງ ພົວພັນ ກັບວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດດ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງເຈົ້າແຂວງ.

10. ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຢູ່ຕ່າງປະເທດດ ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດດ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ.

11. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ.

LAST_UPDATED2